• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni hal yasasına göre üretici bilgilerini kayıt altında
  tutulabilir,
 • Sebze ve meyve ticareti hal kayıt sistemi tebliğine istinaden düzenlenen Hal Kayıt
  Sistemi Bildirim Formu’nu çıktı alabilir,
 • Rusum paylașımlarını raporlayabilir,
 • Üretilen ürünler için künye numarası kayıt edilebilir,
 • Sınırsız sayıda müstahsil, müșteri, stok ve rehin/kap tanımı yapabilir,
 • Bu tanımlamalar üzerinden sınırsız sayıda kap veya kilo bazında markalı stok giriși,
  müșteri ve müstahsil faturası kesebilir,
 • Stok giriș ve müșteri faturalarına göre otomatik rehin takibi yapabilir,
 • Tüm kayıtları kullanıcıya göre düzenleyebilir ve raporlayabilir,
porno filmporno film